Проект програми Політичної партії «Народна платформа національного становлення України»


Запрошуємо всіх товаришів до відкритого обговорення спірних питань, пунктів програми.

тел. 095 280 30 31

natstanua@gmail.com


Наш девіз: "СПРАВЕДЛИВІСТЬ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЧЕСНІСТЬ"


Програмні завдання (проект)
Народна платформа Національного Становлення України

(НПНСУ)

Україна та Нація

Громадянство

Державне управління

Закон та справедливість

Армія та Оборона

ЗМІ

Державне майно та комунальне господарство

Бізнес та підприємництво Сільське господарство

Екологія та містобудування

Освіта Навчання Наука

Медицина

Спорт Культура Історія

Соціальні програми та пенсійне забезпечення

Україна та нація

Україна - це демократична держава, в межах території якої проживає Велика Українська Нація. Нація вільних, гордих, сильних духом та вірою людей, об’єднаних спільною діяльністю задля розвитку та процвітання держави, історичними та культурними традиціями, мовними та етнічними ознаками. Кордони держави Україна були визнані світовою спільнотою та міжнародними організаціями світу з 1991 року.

Україна член НАТО.

Україна член Европейського союзу.

Країна рівних можливостей і рівної відповідальності.

Ми об’єднаємось, ми зобов’язанні об’єднатися заради сильної України, заради тріумфу справедливості та законності. Національне становлення України починається вже сьогодні.

Громадянство

Громадянином України вважається кожна людина, незалежно від місця народження та віросповідання, яка визнає і виконує Конституцію та закони України, володіє українською мовою, склав заповіт на вірність народу України та має паспорт громадянина України.

Кожен громадянин України повинен усвідомлювати своє унікальне історичне значення у справі Національного Становлення Української Держави. На засадах честі, справедливості та відповідальності віддавати всі сили, знання, уміння та досвід для досягнення поставлених цілей задля розвитку, процвітання та майбутнього незалежної, сильної, єдиної, справедливої та заможної Держави, величної Української нації. Життя і безпека нації залежить зараз від нас і тільки від нас.

Всі громадяни України мають рівні права, свободи та обов'язки незалежно від історичної національності, віросповідання та мови.

Не громадяни україни проживають в державі згідно правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Якщо громадянин України отримує громадянство інших країн він автоматично втрачає громадянство України та права займати виборні та державні посади всіх рівнів, не має права обирати і бути обраним представниками від народу України. Не може працювати на керівних, законодавчих, управлінських та інших посадах усіх рівнів державних підприємств, в СМІ, в війську України, Службі Безпеки України, поліції, прокуратурі, бути суддями Української Держави.

Громадянин який має інше громадянство, крім українського, повинен негайно сповістити про це відповідні органи та негайно бути звільнений із всі займаних посад. Людина повинна прийняти рішення про відмову або залишення іншого громадянства. Якщо людина не відмовляється від іншого громадянства, тоді вона набуває статусу іноземців та осіб без громадянства. Якщо офіційно відмовляється від іншого громадянства, тоді надає необхідні довідки від країн в яких він отримував інше громадянство.

Не повідомлення про наявність іншого громадянства є злочином перед Державою та народом України. При виявленні такого факту, такий громадянин негайно та автоматично позбавляється громадянства України, звільняється з усіх посад, втрачає всі привілеї та притягується до кримінальної відповідальності.

Захист священних конституційних прав та свобод кожного громадянина України, недоторканість житла та майна гарантується Державою.

Проведення всеукраїнського перепису населення.

Державне управління

Всі міністри, державні службовці, народні депутати підписують документи, що не будуть збагачуватись за рахунок своєї посади та будуть прискіпливо перевірятись на отримані доходи та доходи своїх родичів.

Кожен представник народу України може бути обраним до складу народних депутатів України та місцевих рад усіх рівнів за місцем його постійного проживання, не менше 5 років та бути громадянином України не менше 10 останніх років, вільним волевиявлення Українців. Обраний представник народу може бути відкликаний у разі невиконання своїх обов'язків та обіцянок, не порядності, не чесності, не компетентності та зради інтересів Держави та народу. Закон про відкликання народних депутатів.

Відвідування верховної ради є обов'язком кожного народного депутата. Відсутність тільки в особливих випадках, покаранням за не виконання своїх обов'язків, може бути виключення з лав народних депутатів. Кримінальна відповідальність за “кнопкодавство”, що прирівнюється до шахрайства та хабарництва.

Всі посади по управлінню державою, народні депутати, президент, державні службовці всіх рівнів, судді, військові, прокуратура, СБУ, поліція повинні обіймати виключно громадяни України, які чесно, відповідально та фахово будуть виконувати свої обов'язки. Посадовцям а також членам їх сімей заборонено мати рахунки, майно та бізнес за межами України. Особиста відповідальність кожного посадовця за прийняті рішення та їх негативні наслідки незалежно від часу їх прийняття.

Закон та справедливість

Проведення безпрецедентної та нещадну боротьби та застосування найсуворіших покарань проти крадіїв, злодіїв, корупціонерів, зрадників та тих, хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства, народу України його правам і свободам, фізичному, моральному, духовному та матеріальному стану.

Беззаперечне притягнення їх до кримінальної відповідальності, застосування найбільших термінів ув’язнення та у разі особливо тяжких злочинів повної конфіскації майна на користь Держави. За такі злочини терміну давності не існує.

Створення в правоохоронних органах таких умов та законів, які будуть унеможливлювати корупцію, зловживання та службові злочини. Проводити щорічний звіт про результати діяльності правоохоронних органів та аналізувати ефективність їх роботи.

Честь, совість, правдивість та відповідальність є критерієм для роботи в судочинстві. Рішення про винесення вироку передається суду присяжних. Доступність судової системи для всіх категорій громадян. Зменшення терміну розгляду справ та винесення вироку.

Закон про «податки на розкіш» для громадян та бізнес нараховується на величину приватних земельних ділянок, які використовуються не під сільськогосподарські цілі.

Армія та оборона

Реорганізація та створення сильної, професійної, сучасної, модернізованої Української армії. Перехід на новий вид озброєнь, участь та співпраця з іншим країнами в розробці та випуску сучасних та нових озброєнь.

Розробка та виготовлення сучасної, передової зброї, техніки, засобів захисту, розвідки, зв'язку тощо власного виробництва чи в кооперації з іншими виробниками для потреб та посилення армії.

Забезпечення ЗСУ, ДПСУ, СБУ, поліції та Національної гвардії всім необхідним спорядженням, технікою, обладнанням для беззастережного захисту честі та совісті, прав та свобод українського народу від будь яких посягань зовнішніх та внутрішніх ворогів.

Збільшення оплати військовослужбовцям, соціального, матеріального та медичного забезпечення.

Всебічна допомога інвалідам, сім'ям загиблих у військових конфліктах та при виконанні службових обов'язків.

Людина яка добровільно приймає участь в бойових діях, одіта у військову форму та отримала зброю, повинна бути оформлена на військову службу у відповідні підрозділи та прирівняна до військовослужбовців ЗСУ, на яких розповсюджуються всі закони. Прийняти закон про підрозділи самооборони.

ЗМІ

Національна преса, телебачення, радіо повинні належати виключно громадянам України. Керівники, редактори та працівники цих установ повинні бути громадянами України. Забороняється інформаційна діяльність всіх засобів інформації, що веде до морального розпаду та духовного руйнування свідомості, соціальної та політичної брехні, національної та мовної ворожнечі, неповаги та нерівності а також проведення розважальних, літературних, культурних, політичних, телевізійних та інших заходів що ведуть до цього.

Державне майно та комунальне господарство

Перегляд прав власності на матеріальні цінності, підприємства, рухомого та нерухомого майна, землі, природні ресурси та інші державні активи отримані під виглядом незаконої, не справедливої та не доброчесної приватизації, сертифікації, списання чи примусового банкрутства, рейдерства, тощо для встановлення історичної справедливості в інтересах усієї нації. Все, що вкрадене і не працює на економіку країни, на розвиток національних інтересів, буде повернуте Українському народу, народу який живе і працює на користь Держави. За знищення та руйнування майна керівники та власники таких підприємств несуть кримінальну відповідальність.

Безоплатне повернення в державне управління зруйнованих, розграбованих, не працюючих та не добудованих підприємств чи земельних територій з подальшою передачею у використання трудовим колективам, малим, середнім та великим підприємствам на умовах оренди чи у власність за мінімальною ціною. Особиста відповідальність керівників та власників, які знищили такі підприємства, відповідальність перед народом України за свої злочинні дії, що призвели до знищення та руйнування підприємств та матеріальних цінностей. Повернення підприємств, що були незаконно захопленні у їх власників.

Негайне повернення в Державну власність енергогенеруючих та розподільчих підприємств, родовищ, природних ресурсів та корисних копалин, тощо в інтересах всього народу України та Держави. Формування цін на енергоносії в інтересах всіх людей України та національного виробника.

Природні ресурси України належать всім Українцям. Їх розподіл та використання в інтересах нації.

Відміна грабіжницької оплати за доставку газу та інших ресурсів. Людина платить стільки, скільки змогла використати. Оплата тільки по факту споживання. Ніяких додаткових оплат в разі не користування послугами чи товаром.

Встановлення, перевірка, контроль лічильників за рахунок постачальників.

Прийняття законів, що унеможливлюють корупцію в енергопостачальних галузях та використанні природних ресурсів.

Тільки за рахунок збільшення кількості споживачів та надання якісних послуг отримувати прибутки і проводити ремонтні та постачальні роботи.

Зміна грабіжницьких тарифів на комунальні послуги, газ, водопостачання, опалення, електроенергії та інші оплати.

Заборона проводити державні закупівля через підприємства посередників.

Проведення земельної інвентаризації та земельної реформи, яка буде відповідати інтересам та потребам народу України, інтересам нації. Обмеження на кількість землі, що належить одному землевласнику. Пільгове фінансування виробників сільгосппродукції. Надання права приватним власникам продавати свої земельні паї іншим особам для ведення сільського господарства, фермерства. (земельна реформа)

Заборона на використання землі для спекуляції та збагачення. Безоплатне повернення окремих земель в Державну власність, що були незаконно отримані, а також у разі їх перепродажу, використання не за призначенням чи невикористання нинішніми власниками чи орендаторами. Право Держави вилучати землю при необхідності використання для суспільних Державних потреб.

Бізнес та підприємництво Сільське господарство

Всі підприємства та організації які своєю чесною працею, своїм виробництвом вносять неосяжний вклад в економіку та розвиток країни будуть всебічно підтримані та захищені.

Створення розвинутого середнього класу та підприємництва. Всебічна підтримка розвитку та захист народних ремесел, малого, середнього та великого бізнесу, землевласників, фермерів, агрофірм. Прибрати всі непотрібні, неправомірні, недолугі закони, постанови, рішення та інші перепони, що ускладнюють ведення ефективної підприємницької діяльності та виробництва.

Масове створення нових виробничих районів для ведення бізнесу по всій території України. Будівництво нових підприємств, фабрик, заводів втілюючи нові грандіозні плани індустріалізації, творчих та інноваційних технологій, сонячної та відновлювальної енергетики, генної технології та найкращих винаходів.

Зменшення податкового навантаження на виробничі підприємства, налогові канікули для нових підприємств та підприємств, що розвиваються. Створення вільних економічних виробничих районів, зі спеціальним оподаткування. Надання пільгових кредитів на розвиток виробництва.

Змінити правила нарахування орендної оціночної вартості землі на підприємства та виробництва. Підприємствам, що працюють, дозволити пільгову приватизацію у власність орендованих територій, землі, приміщень для виробництва та надання послуг.

Підприємство які мають орендовану територію під бізнес, які побудували на цих територіях приміщення, робочі цеха, склади, магазин, офіси, тощо та ведуть свою діяльність, через 15 років оренди мають право, за бажанням, отримати цю територію у власність, безоплатно.

Пільгове кредитування нових технологій, придбання обладнання, зменшення патентних зборів для винахідників. Спеціальні умови співпраці Держави з виробниками продукції на Експорт.

Прогресивне оподаткування підприємств та доходів громадян.

Рівність та справедливість у веденні бізнесу.

Заборона мати рахунки в офшорах та проведення розрахунків через офшорні фірми.

Отримання підприємствами та фізичними особами ліцензій або інших дозвільних документів на виконання відповідних видів діяльності. Навчання, практичні заняття, атестація для робітників всіх спеціальностей. Можливість отримання свідоцтв за спеціальністю на підприємствах, що мають на це ліцензію.

Тільки чесні та справедливі відносини між Державою та бізнесом створюють умови для грандіозного розвитку економіки країни, збагачення нашого народу та процвітання нації.

Україна, в кооперації та співпраці з передовими світовими виробниками, буде розвиватися, розбудовуватися, розквітати з грандіозними темпами та захмарними планами через власну промисловість та науку, відданість народу своїй Державі, своєму майбутньому.

Вкладені інвестиції в будівництво нових підприємств, придбання обладнання та матеріалів будуть всебічно підтримані Державою та захищені законами.

Оновлення національного виробництва та забезпечення Державними замовленням підприємств.

Створення Державних програм розвитку машинобудування, авіабудування, космосу, біотехнологій, ІТ-технологій. Випуск власних автомобілів, громадського транспорту, вантажних автомобілів та техніки спеціального призначення.

Держава повинна першочергово та в повній мірі турбуватися про працевлаштування громадян України. Створювати всі умови для праці. Кожен громадянин України зобов'язаний займатись трудовою, розумовою та інтелектуальною діяльністю. Вся праця повинна бути направлена на інтереси суспільства та кожної родини. Допомога працівникам в навчанні новим професіям, перекваліфікація.

Підвищення авторитету трудових професій, збільшення заробітної плати працівникам та поліпшення умов праці. Участь робітників та службовців в управлінні та розподілу прибутку в державних підприємствах. Створення незалежних профсоюзів на підприємствах та трудових колективах.

Повна допомога виробникам сільгосппродукції, фермерських та приватних господарств. Пільгове фінансування та юридична підтримка. Доступ та поставка в торговельні мережі сільгосппродукції та товарів власного виробництва. Все, що ми виробляємо самі, повинно бути на наших прилавках. Організація держзамовлень на закупку сільгосппродукції українського виробництва, коопторгів, оптових ринків сільхозпродукції.

Реорганізація та розвиток підприємств по вирощуванні мясної, овочевої, фруктової та іншої продукції. Максимальне допомога, залучення та сприяння в організації та розвитку переробної промисловості, фабрик, малих підприємств для сільгосппродукції, м'яса тощо та реалізації в країні та за кордоном.

Організація оптових торговельних майданчиків по продажу сільськогосподарської продукції.

Екологія та містобудування

Підтримка та запровадження екологічної безпеки України. Тотальна заборона несанкціонованої вирубки дерев, лісів, забруднення водойм, річок, морів, підземних водоносних горизонтів, повітря.

Заборона викиду сміття, брудних відходів в землю, водні басейни та в невстановлених місцях. У разі порушення накладається штраф сорозмірний з нанесеними збитками екології з зобов'язанням невідкладного виправлення завданих збитків або кримінальна відповідальність з компенсацією нанесених збитків.

Прийняття законів та створення умов по роздільному сортуванню сміття та його утилізацією. Відповідальність кожного підприємства, кожного громадянина за утилізацію сміття та дотриманні екологічної безпеки в країні.

Будівництво сміттєпереробних заводів та будівництво нових екологічно небезпечних полігонів з подальшою переробкою відходів. Рекультивація, устрій, захоронення сміття на старих сміттєзвалищах. Запобігання екологічної небезпеки на таких об'єктах.

Створення біологічних газовидобувних територій з використанням сміттєвих полігонів

Кожне місто, кожне селище має бути розвинене в культурному, соціальному, комунальному напрямку.

Чистота і порядок, красота і зручність, надійність і функціональність повинні бути першочерговим завданням для місцевої влади та країни в цілому.

Будівництво та ремонт доріг, мостів, транспортних розв'язок, обїздних доріг тощо.

Будівництво, ремонт, реконструкція та обслуговування внутрішньодомових доріг, тротуарів, ігрових і спортивних майданчиків, будинків, під’їздів, підвалів, дахів, водопостачання, опалення та інших комунікації для комфортного проживання громадян. Там, де народжуються і ростуть наші діти, які повинні бачити свою країну красивою, яка починається з кожної оселі та подвір'я.

Будівництво майданчиків для стоянки автомобілів, підземних паркінгів та гаражів.

Державна програма по проведенню робіт з утеплення фасадів, дахів та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей. Ремонт та реконструкція тепломереж. Будівництво індивідуальних котелень для обігріву та водопостачання.

Надання пільгових дострокових кредитів для громадян на розвиток приватного сектору, житлового будівництва, придбання квартир.

Будівництво нових поселень, районів, будинків, інфраструктури, доріг і всього необхідного для постраждалих від війни. З використанням нових, сучасних, енергозберігаючих технологій за рахунок державних інвестицій. Залучення майбутніх власників до участі в будівництві та інших роботах з виплатою ЗП.

Програма відновлення та ремонту житла для сімей, що постраждали внаслідок військових дій.

Освіта Навчання Наука

Всебічний розвиток та перебудова системи освіти та науки.

Повна підтримка освітніх та наукових закладів.

Підвищення престижу та авторитету вихователів, вчителів, науковців. Значне збільшення заробітної плати.

Підлаштування навчального процесу у відповідності до умов сучасного розвитку суспільства. Зменшити кількість предметів для викладання в школах, покращивши їх якість та спрямованість в залежності від потреб учнів у виборі майбутніх професій та спеціальностей.

Державне забезпечення можливості навчання робітничим та іншим спеціальностям. Збільшення практичних занять. Організація та забезпечення класів, майстерень, лабораторій всім необхідним знаряддям, матеріалами та обладнанням.

Розвиток вищої освіти з урахуванням нових наукових та економічних викликів розвитку.

Справедливий і чесний відбір для безоплатного отримання вищої освіти в залежності від знань, здібностей, талантів та старання учнів для подальшого управління Державою, підприємствами, наукою.

Будівництво, реконструкція, ремонт дошкільних, освітніх та наукових закладів.

Придбання та забезпечення всім необхідним навчальні заклади, університети, дитячі дошкільні заклади. Порядок та чистота на пришкільних територіях, спортивних майданчиках. Збільшення та покращення умов для заняття фізкультурою та спортом. Спортивні площадки. басейни, спортивні секції.

Безкоштовні сніданки, обіди для дітей по 4 класи включно. В старших класах безкоштовне харчування для сиріт та з малозабезпечених сімей, мінімальна оплата з батьків для всіх інших дітей.

Забезпечення всіх учнів в школах, особистими шафами для зберігання своїх речей. Відеонагляд в навчальних закладах. Заборона користування приватними телефонами, іншими засобами комунікації під час навчального процесу.

Створення батьківських комітетів для покращення освітньої роботи в школах, прийнятті спільних рішень по діяльності та розвитку шкільної освіти. При прийнятті рішення враховувати 50% + 1 голос.

(Виховання дітей та молоді основне завдання сучасної, вільної, демократичної країни. Від наших дітей залежить майбутній розвиток і життя багатомільйонної Держави її авторитет, її характер, її сила, мужність і віра. Від здорового, освіченого, культурного та працьовитого народу залежить життя всієї нації. Якщо ми виховуємо передову, чесну молодь, тоді нам непотрібно буде тисячі прокурорів, суддів та поліції. Дешевше і простіше виховати порядну людину, чим перевиховувати злодія).

Все для дітей та юнацтва.

Медицина

Реформування системи охорони здоров’я. Оздоровлення Українського народу є пріоритетним завдання Держави.

Створення національної страхової медицини. Державне забезпечення та допомога при купівлі ліків.

Забезпечення медичних закладів всім необхідним для роботи та догляду за хворими.

Значне підвищення оплати праці медичних працівників.

Втілення в життя передових, сучасних методів лікування, генної інженерії.

Світлі, чисті із сучасним обладнанням всі медичні заклади у всіх містах та регіонах. Доступність медичної допомоги та виклик “швидкої” у віддалених населених пунктах.

Захист материнства та дитинства. Матеріальна допомога при народженні дитини. Безкоштовне медичне обслуговування та забезпечення до 6 років.

Спорт Культура Історія

Будівництво, реконструкція, ремонт та забезпечення дитячих таборів відпочинку, спорту, розвитку, таборів праці. Рівність, духовність, розвиток, спілкування, виховання. Забезпечення умов для фізичного розвитку нації. Виховання сильної, розвиненої фізично молоді.

Будівництво, реконструкція в школах, вишах, житлових районах спортивних майданчиків, басейнів, льодових стадіонів в містах та селах. Створення та підтримка секцій, клубів, занять спортом. Проведення спортивних змагань, конкурсів, фестивалів.

Організація концертних площадок для проведення музичних виступів, концертів, фестивалів, конкурсів..

Українські поети, письменники, музиканти, співаки повинні бути на экранах ТВ, радіо. Не тільки попса, а всі повинні бути почуті в Україні та світі. Народні та заслужені артисти України, хто вони?, скільки їх?, яка у них доля? Забуті, відсторонені, непотрібні. Всіх на верх, всіх до народу. Фінансування, концерти, виступи, реклама, пропаганда, фестивалі української музики.

Державна програма фундаментального будівництва, реконструкції та ремонту історичних споруд, памятників, закладів освіти, здоров'я, культури та спорту.

Соціальні програми та пенсійне забезпечення

Розробка та створення справедливого, чесного, прозорого та гідного пенсійне забезпечення. Градація пенсійних виплат від трудового стажу та виконуваних робіт. Відміна спеціальних пенсій та привілеїв, що є недопустимою для справедливого оцінювання вкладу кожного громадянина за його працю та заслуги в Державі.

Відміна постанов кабінету міністрів та інших державних установ які протирічать конституції України про обмеження виплати пенсії пенсіонерам ЗСУ, правоохоронних органів та інших категорій громадян.

Звільнення від сплати податків громадян, сукупний дохід яких менше встановленого, законодавством, мінімума на рік.

Для впровадження наших цілей в життя потрібно:

● створення в перехідний період сильної центральної влади в державі;

● авторитет верховної ради на засадах професіоналізму, честі, порядності і патріотизму її членів, а також всіх виборних органів на всій території України;

● призначення професійних керівників для втілення прийнятих законів та рішень;

● нещадна боротьба зі зрадою, корупцією, казнокрадством;

● немає сумнівів, що коли народ згуртується і об’єднається ми зможнмо провести чесні парламентські та президентські вибори.

Програма є засобом для переходу від занепаду Української Держави до її становлення, всебічного розвитку та процвітання на благо нашої великої нації. Програма може мати доповнення важливими питаннями, що виникатимуть у суспільстві, а деякі положення можуть бути змінено чи відмінено у зв'язку з їх виконанням чи втратою актуальності.

Все для України - Україна для всіх!


Для друку