Проект програми Політичної партії «Народна платформа національного становлення України»


Запрошуємо всіх товаришів до відкритого обговорення спірних питань, пунктів програми.

тел. 095 280 30 31

natstanua@gmail.com


Наш девіз: "СПРАВЕДЛИВІСТЬ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЧЕСНІСТЬ"


Програмні завдання (проект)
Народна платформа Національного Становлення України
(НПНСУ)

Україна та Нація

Громадянство

Державне управління

Закон та справедливість

Армія та Оборона

ЗМІ
Державне майно та комунальне господарство

Бізнес та підприємництво Сільське господарство

Екологія та містобудування

Освіта Навчання Наука

Медицина

Спорт Культура Історія

Соціальні програми та пенсійне забезпечення

Україна та нація

Україна- це демократична держава, в межах території якої проживає Велика Українська Нація. Нація вільних, гордих, сильних духом та вірою людей, об’єднаних спільною діяльністю задля розвитку та процвітання держави, історичними та культурними традиціями, мовними та етнічними ознаками. Кордони держави Україна були визнані світовою спільнотою та міжнародними організаціями світу з 1991 року.

Україна член НАТО.

Україна член Европейського союзу.

Країна рівних можливостей і рівної відповідальності.

Ми об’єднаємось, ми зобов’язанні об’єднатися заради сильної України, заради тріумфу справедливості та законності. Становлення України починається вже сьогодні.

Громадянство

Кожен громадянин України повинен усвідомлювати своє унікальне історичне значення у справі Національного Становлення Української Держави. На засадах честі, справедливості та відповідальності віддавати всі сили, знання, уміння та досвід для досягнення поставлених цілей задля розвитку, процвітання та майбутнього незалежної, сильної, єдиної, справедливої та заможної Держави, величної Української нації. Життя і безпека нації залежить зараз від нас і тільки від нас.

Громадянином України вважається кожна людина, яка приймає і виконує Конституцію та закони України, володіє українською мовою, склав заповіт на вірність народу України та має паспорт громадянина України.

Всі громадяни України мають рівні права, свободи та обов'язки незалежно від історичної національності, віросповідання та мови.

Не громадяни україни проживають в державі згідно правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Якщо громадянин України отримує громадянство інших країн він автоматично втрачає громадянство України та права займати виборні та державні посади всіх рівнів, не має права обирати і бути обраним представниками від народу України. Не може працювати на керівних, законодавчих, управлінських та інших посадах усіх рівнів державних підприємств, в СМІ, в війську України, Службі Безпеки України, поліції, прокуратурі, бути суддями Української Держави.

Після вступу закону в дію, громадянин який має інше громадянство, крім українського, повинен негайно сповістити про це відповідні органи, в термін 5 днів, та негайно бути звільнений із всі займаних посад згідно п.4.1. та прийняти рішення про відмову або залишення іншого громадянства. Якщо людина не відмовляється від іншого громадянства, тоді вона подає заяву про своє рішення у відповідні органи з подальшими наслідками у своїх правах в Державі Україна згідно статусу іноземців та осіб без громадянства. Якщо офіційно відмовляється від іншого громадянства, тоді надає необхідні довідки від країн в яких він отримував громадянство.

Не повідомлення про наявність іншого громадянства є злочином перед Державою та народом України. При виявленні такого факту, такий громадянин негайно та автоматично позбавляється громадянства України, звільняється з усіх посад, згідно п.4.1., втрачає всі привілеї і на нього накладається штраф у розмірі (---) грн. прожиткових мінімумів, які він повинен сплатити в 30 денний термін або розрахуватись належним йому майном на користь Держави, в подальшому проживають згідно правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Захист священних конституційних прав та свобод кожного громадянина України. Недоторканість житла та майна. Забезпечення суспільству можливості достойного існування в Державі.

Провести всеукраїнський перепис населення.

Державне управління

Всі міністри, державні службовці, народні депутати підписують документи, що не будуть збагачуватись за рахунок своєї посади та будуть прискіпливо перевірятись на отримані доходи та доходи своїх родичів.

Кожен представник народу України може бути обраним до складу народних депутатів України та місцевих рад усіх рівнів за місцем його постійного проживання, не менше 5 років, вільним волевиявлення Українців. Обраний представник народу може бути відкликаний у разі невиконання своїх обов'язків та обіцянок, не порядності, не чесності, не компетентності та зради інтересів Держави та народу. Закон про відкликання народних депутатів.

Відвідування верховної ради є обов'язком кожного народного депутата. Відсутність тільки в особливих випадках, покаранням може бути виключення з лав народних депутатів. Кримінальна відповідальність за “кнопкодавство”, що прирівнюється до шахрайства та отримання оплати в конвертах.

Всі посади по управлінню державою, народні депутати, президент, державні службовці всіх рівнів, судді, військові, прокуратура, СБУ, поліція повинні обіймати виключно громадяни України, які чесно, відповідально та фахово будуть виконувати свої обов'язки. Яким заборонено мати рахунки, майно, бізнес за межами України а також членам їх сімей. Особиста відповідальність кожного посадовця за прийняті рішення та їх негативні наслідки незалежно від часу їх прийняття.

Закон та справедливість

Проведення безпрецедентної та нещадну боротьби та застосування найсуворіших покарань проти крадіїв, злодіїв, корупціонерів, зрадників та тих, хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства, народу України його правам і свободам, фізичному, моральному, духовному та матеріальному стану.

Беззаперечне притягнення їх до кримінальної відповідальності, застосування найбільших термінів ув’язнення та у разі особливо тяжких злочинів повної конфіскації майна на користь Держави. За (ці) такі злочини терміну давності не існує.

Створення в правоохоронних органах таких умов та законів, які будуть унеможливлювати корупцію, зловживання та службі злочині. Проводити щорічний звіт про результати діяльності правоохоронних органів та аналізувати ефективність їх роботи.

Честь, совість, правдивість та відповідальність є критерієм для роботи в судочинстві. Рішення про вирок передається суду присяжних. Доступність судової системи для всіх категорій громадян. Зменшення терміну розгляду справ та винесення вироку. Незворотність покарання (подача заяви, вартість послуг, термін розгляду справи).

Закон про «податки на розкіш» для громадян на величину приватних земельних ділянок, які використовуються не під сільськогосподарські цілі.

Армія та оборона

Реорганізація та створення сильної, професійної, сучасної, модернізованої Української армії. Перехід на новий вид озброєнь, участь та співпраця з іншим країнами в розробці та випуску сучасних та нових озброєнь.

Забезпечення ЗСУ, ДПСУ, СБУ, поліції та Національної гвардії всім необхідним спорядженням, технікою, обладнанням для беззастережного захисту честі та совісті, прав та свобод українського народу від будь яких посягань зовнішніх та внутрішніх ворогів.

Збільшення оплати військовослужбовцям, соціального, матеріального та медичного забезпечення.

Всебічна допомога інвалідам, сім'ям загиблих у військових конфліктах та при виконанні службових обов'язків.

Людина яка добровільно приймає участь в бойових діях, одіта у військову форму та отримала зброю, повинна бути оформлені на військову службу у відповідні підрозділи та прирівнюються до військовослужбовців ЗСУ, на яких розповсюджуються всі закони.

Прийняти закон про підрозділи самооборони.

ЗМІ

Преса, телебачення, радіо повинні належати виключно громадянам України на території України. Керівники, редактори та працівники цих установ повинні бути громадянами України. Забороняється інформаційна діяльність всіх засобів інформації, що веде до морального розпаду та духовного руйнування свідомості, соціальної та політичної брехні, національної та мовної ворожнечі, неповаги та нерівності а також проведення розважальних, літературних, культурних, політичних, телевізійних та інших заходів що ведуть до цього.

Державне майно та комунальне господарство

Перегляд прав власності на матеріальні цінності, підприємства, рухомого та нерухомого майна, землі, природних ресурсів та інших державних активів отриманих під виглядом, приватизації, сертифікатів, списання та примусового банкрутства, рейдерства, тощо для встановлення історичної справедливості в інтересах усієї нації. Все що вкрадене і не працює на економіку країни, на розвиток національних інтересів, буде повернуте Українському народу, народу який живе і працює на користь Держави. За знищення та руйнування придбаного майна керівники та власники несуть кримінальну відповідальність.

Безоплатне повернення в державне управління зруйнованих, розграбованих, не працюючих та не добудованих підприємств чи земельних територій з подальшою передачею у використання трудовим колективам, малим, середнім та великим підприємствам на умовах оренди чи у власність за мінімальною ціною. Особиста відповідальність керівників та власників, які знищили такі підприємства повинні відповісти перед народом України за свої злочинні дії, що призвели до знищення та руйнування таких підприємств та матеріальних цінностей. Повернення підприємств, що були незаконно захопленні у їх власників.

Негайне повернення в Державну власність енергогенеруючих та розподільчих підприємств, родовищ, природних ресурсів та корисних копалин, тощо в інтересах всього народу України та Держави. Формування цін на енергоносії в інтересах всіх людей України та національного виробника.

Природні ресурси України належать всім Українцям. Їх розподіл та використання в інтересах нації.

Відміна грабіжницької оплати за доставку газу та інших ресурсів. Людина платить стільки, скільки змогла використати. Оплата тільки по факту споживання. Ніяких додаткових оплат в разі не користування послугами та товаром.

Встановлення, перевірка, контроль лічильників за рахунок постачальників.

Прийняття законів, що унеможливлюють корупцію в енергопостачальних галузях та природних ресурсів.

Тільки за рахунок збільшення кількості споживачів та надання якісних послуг отримувати прибутки і проводити ремонтні та постачальні роботи.

Зміна грабіжницьких тарифів на комунальні послуги, газ, водопостачання, опалення, електроенергії та інші оплати.

Заборона проводити державні закупівля через підприємства посередників.

Проведення земельної інвентаризації та земельної реформи, яка буде відповідати інтересам та потребам народу України, інтересам нації. Пільгове фінансування. Надання права приватним власникам продавати свої земельні паї іншим особам для ведення сільського господарства, фермерства. (земельна реформа)

Заборона на використання землі для спекуляції та збагачення. Безоплатне повернення окремих земель в Державну власність, що були незаконно отримані, а також у разі їх використання не за призначенням чи невикористання нинішніми власниками чи орендаторами. Право Держави вилучати землю при необхідності використання для суспільних Державних потреб.

Бізнес та підприємництво Сільське господарство

Всі підприємства які своєю чесною працею, своїм виробництвом вносять неосяжний вклад в економіку та розвиток країни будуть всебічно підтримані та захищені.

Створення розвинутого середнього класу та підприємництва. Всебічна підтримка розвитку та захист народних ремесел, малого, середнього та великого бізнесу, землевласників, фермерів, агрофірм. Прибрати всі непотрібні, неправомірні, недолугі закони, постанови, рішення та інші перепони, що ускладнюють ведення підприємницької діяльності та виробництва.

Масове створення нових виробничих районів для ведення бізнесу по всій території України. Будівництво нових підприємств, фабрик, заводів втілюючи нові грандіозні плани індустріалізації, творчих та інноваційних технологій, сонячної енергетики, генної технології та найкращих винаходів.

Зменшення податкового навантаження на виробничі підприємства, налогові канікули для нових підприємств та підприємств що розвиваються.

Створення вільних економічних виробничих районів.

Змінити правила нарахування орендної оціночної вартості землі під підприємства та виробництва.

Пільгове кредитування нових технологій, придбання обладнання, патентів.

Отримання підприємствами та фізичними особами ліцензій або інших дозвільних документів на виконання відповідних видів діяльності. Навчання, практичні заняття, атестація. Можливість отримання свідоцтв за спеціальністю на підприємствах, що мають на це ліцензію.

Спеціальні умови співпраці Держави з виробниками продукції на Експорт.

Прогресивне оподаткування підприємств та доходів громадян.

Тільки чесні та справедливі відносини між Державою та бізнесом створюють умови для грандіозного розвитку економіки країни, збагачення нашого народу та процвітання нації.

Україна буде розвиватися, розбудовуватися, розквітати з грандіозними темпами та захмарними планами через власну промисловість, науку та відданість народу своїй Державі, своїй нації, своєму майбутньому.

Підприємствам, що працюють, дозволити пільгову приватизацію у власність орендованих територій, землі, приміщень для виробництва та надання послуг.

Підприємство які мають орендовану територію під бізнес, які побудували на цих територіях приміщення, робочі цеха, склади, офіси та ведуть свою діяльність, через 15 років оренди мають право, за бажанням, отримати цю територію у власність, безоплатно з правом спадщини близьким родичам.

Рівність та справедливість у веденні бізнесу.

Заборона мати рахунки в офшорах та проведення розрахунків через офшорні фірми.

Вкладені інвестиції в придбання підприємств, будівництво нових підприємств, придбання обладнання та матеріалів будуть всебічно підтримані Державою та захищені законами.

Оновлення національного виробництва та забезпечення Державними замовленням підприємств.

Створення Державних програм розвитку машинобудування, авіабудування, космосу, біотехнологій, ІТ-технологій. Випуск власних легкових автомобілів, мікроавтобусів, громадського транспорту, вантажних автомобілів та техніки спеціального призначення.

Держава повинна першочергово та в повній мірі турбуватися про працевлаштування громадян України та створювати всі умови для праці. Кожен громадянин України зобов'язаний займатись трудовою, розумовою та інтелектуальною діяльністю. Вся праця повинна бути направлена на інтереси суспільства. Допомога працівникам в навчанні новим професіям, перекваліфікація.

Підвищення авторитету трудових професій, збільшення заробітної плати працівникам та поліпшення умов праці. Участь робітників та службовців в управлінні та розподілу прибутку в державних підприємствах. Створення незалежних профсоюзів на підприємствах та трудових колективах.

Повна допомога виробникам сільгосппродукції, фермерських та приватних господарств. Пільгове фінансування та юридична підтримка. Поставка в торговельні мережі сільхоз товарів власного виробництва. Все, що ми виробляємо самі, повинно бути на наших прилавках. Організація держзамовлень по покупці сільгосппродукції українського виробництва, коопторгів, оптових ринків сільхозпродукції.

Реорганізація та розвиток підприємств по вирощуванні мясної, овочевої, фруктової та іншої продукції. Надання всебічної допомоги, продаж в наших торговельних мережах, заводах переробки м'яса.

Допомога в розвитку переробних сільськогосподарських підприємств, фабрик, малих організацій.

Організація оптових торговельних майданчиків по продажу сільськогосподарської продукції.

Надання пільгових дострокових кредитів на розвиток бізнесу, приватного сектору, житлового будівництва.

Екологія та містобудування

Підтримка та запровадження екологічної безпеки України. Тотальна заборона несанкціонованої вирубки дерев, лісів

Заборона викиду сміття, брудних відходів в землю, водні басейни та в невстановлених місцях у разі порушення накладається штраф або присудження кримінальної відповідальності з компенсацією понесених збитків.

Прийняття законів та створення умов по роздільному сортуванню сміття та його утилізацію. Відповідальність кожного підприємства, кожного громадянина за утилізацію сміття та дотриманні екологічної безпеки в країні.

Будівництво сміттєпереробних заводів та будівництво нових екологічно небезпечних полігонів з подальшою переробкою відходів. Рекультивація, устрій, захоронення сміття на старих сміттєзвалищах. Запобігання екологічної небезпеки на таких об'єктах.

Кожне місто, кожне селище має бути розвинене в культурному, соціальному, комунальному напрямку.

Чистота і порядок, красота і зручність, надійність і функціональність повинні бути першочерговим завданням для місцевої влади.

Будівництво та ремонт доріг, мостів, транспортні розв'язки, об'їздні дороги населених пунктів.

Будівництво, ремонт, реконструкція та обслуговування внутрішньодомових і тих що належать громаді доріг, тротуарів, ігрових і спортивних майданчиків, будинків, під’їздів, підвалів, дахів, водопостачання, опалення та інших комунікації для комфортного проживання тисячів громадян, де народжуються і ростуть наші діти, які повинні бачити свою країну красивою, яка починається з подвір'я.

Будівництво майданчиків для стоянки автомобілів, підземних паркінгів та гаражів.

Державна програма по проведенню робіт з утеплення фасадів, дахів та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей. Ремонт та реконструкція тепломереж. Будівництво індивідуальних котелень для обігріву та водопостачання.

Будівництво нових поселень, районів, будинків, інфраструктури, доріг і всього необхідного для постраждалих від війни з використанням нових, сучасних, енергозберігаючих технологій за рахунок держави. Залучення майбутніх власників до участі в будівництві та інших роботах з виплатою ЗП.

Програма відновлення житла та виплати на втрати людей та сімей, що постраждали.

Освіта Навчання Наука

Всебічний розвиток та перебудова системи освіти та науки.

Повна підтримка освітніх та наукових закладів.

Все для дітей та юнацтва.

Державне забезпечення можливості навчання робітничим та іншим спеціальностям.

Підвищення престижу та авторитету вихователів, вчителів, науковців. Значне збільшення заробітної плати.

Нове будівництво, реконструкція, ремонт дошкільних, освітніх та наукових закладів.

Придбання та забезпечення всім необхідним навчальні заклади, університети, дитячі дошкільні заклади.

Безкоштовні сніданки, обіди для дітей по 4 клас включно. В старших класах безкоштовне харчування для сиріт та з малозабезпечених сімей, мінімальна оплата з батьків для всіх інших дітей.

Забезпечення всіх учнів в школах, особистими шафами для зберігання своїх речей. Відеонагляд.

Створення батьківських комітетів для покращення освітньої роботи в школах, прийнятті спільних рішень по діяльності та розвитку шкільної освіти. При прийнятті рішення враховувати 50% + 1 голос.

(Виховання дітей та молоді основне завдання сучасної, вільної, демократичної, сильної країни. Від наших дітей залежить майбутній розвиток і життя багатомільйонної Держави її авторитет, її характер, її сила, мужність і віра. Від здорового, освіченого, мудрого, культурного, гордого, мужнього та працьовитого народу залежить життя всієї нації. Якщо ми виховуємо передову, чесну молодь, тоді нам непотрібно буде тисячі прокурорів, суддів та поліції. Дешевше і простіше виховати порядну людину, чим перевиховувати злодія).

Підтримувати кожного талановитого, здібного та старанного українця можливістю отримати вищу освіту для подальшого управління Державою, підприємствами, наукою.

Медицина

Реформування системи охорони здоров’я. Оздоровлення Українського народу є пріоритетним завдання Держави.

Створення національної страхової медицини. Державне забезпечення та допомога при купівлі ліків.

Забезпечення медичних закладів всім необхідним для роботи та догляду за хворими.

Значне підвищення оплати праці медичних працівників.

Втілення в життя передових, сучасних методів лікування, генної інженерії.

Світлі, чисті із сучасним обладнанням всі медичні заклади у всіх містах та регіонах. Доступність медичної допомоги та виклик “швидкої” у віддалених населених пунктах.

Захист материнства та дитинства. Матеріальна допомога при народженні дитини. Безкоштовне медичне обслуговування та забезпечення до 5 років.

Спорт Культура Історія

Будівництво, реконструкція, ремонт та забезпечення дитячих таборів відпочинку, спорту, розвитку, табори праці. Рівність, духовність, розвиток, спілкування, виховання. Забезпечення умов для фізичного розвитку нації. Виховання сильної, розвиненої фізично молоді.

Будівництво, реконструкція в школах, вишах, житлових районах спортивних майданчиків, басейнів, льодових стадіонів в містах та селах. Створення та підтримка секцій, клубів, занять спортом. Проведення спортивних змагань, конкурсів, фестивалів.

Організація концертних площадок для проведення музичних виступів, концертів.

Українські поети, письменники, музиканти, співаки повинні бути на экранах ТВ, радіо. Не тільки попса, а всі повинні звучати та бути почуті в Україні та світі. Народні артисти України, хто вони?, скільки їх?, яка у них доля? Забуті, відсторонені, непотрібні. Всіх на верх, всіх до народу. Фінансування, концерти, виступи, реклама, пропаганда, фестивалі української музики.

Занять аеробікою для всіх громадян в людних місцях.

Державна програма фундаментального будівництва, реконструкції та ремонту історичних споруд, памятників, закладів освіти, здоров'я, культури та спорту.

Соціальні програми та пенсійне забезпечення

Розробка та створення справедливого, чесного та прозорого пенсійне забезпечення. Градація пенсійних виплат від трудового стажу та виконуваних робіт. Відміна спеціальних пенсій та привілеїв, що є недопустимою для справедливого оцінювання вкладу кожного громадянина в Державі.

Відміна постанов кабінету міністрів та інших державних установ які протирічать конституції України про обмеження виплати пенсії пенсіонерам ЗСУ, правоохоронних органів та інших категорій громадян.

Звільнення від сплати податків громадян, сукупний дохід яких менше законодавством встановленого мінімума на рік.


Для впровадження наших цілей в життя потрібно:

● створення в перехідний період сильної центральної влади в державі;

● авторитет верховної ради на засадах професіоналізму, честі, порядності і патріотизму її членів, а також всіх виборних органів на всій території України;

● призначення професійних керівників для втілення прийнятих законів та рішень;

● нещадна боротьба зі зрадою, корупцією, казнокрадством;

● немає сумнівів, що коли народ згуртується і об’єднається вони зуміють провести чесні парламентські та президентські вибори.

Програма є засобом для переходу від занепаду Української Держави до її становлення, всебічного розвитку та процвітання на благо нашої великої нації. Програма можу бути доповнення важливими питання, що з у суспільстві, а деякі положення можуть бути змінено чи відмінено у зв'язку з їх виконанням чи втратою актуальності.

Все для України - Україна для всіх!

Для друку