Політична партія народна платформа національного становлення України
Суспільно-політичний рух "Народна платформа національного становлення України"

Проект програми Політичної партії "Народна платформа національного становлення України"


Запрошуємо всіх товаришів до відкритого обговорення спірних питань, пунктів програми.

тел. 095 280 30 31

natstanua@gmail.com

Програма

Програмні завдання (проект)
"Народна платформа Національного Становлення України"
(НПНСУ)


 1. Україна та Нація

 2. Громадянство

 3. Закон та справедливість

 4. Управління

 5. Суди

 6. ЗМІ

 7. Державне майно

 8. Бізнес та підприємництво

 9. Робота

 10. Екологія та містобудування

 11. Освіта та Наука

 12. Оборона та Армія

 13. Медицина

 14. Спорт та культура

 15. Розбудова України

 16. Соціальні програми та пенсійне забезпечення


1. Україна - це територія для комфортного та безпечного проживання Великої Української Нації. Нації вільних, гордих, сильних духом та вірою людей (Нація - соціокультурна спільнота людей, об’єднаних спільною діяльністю задля розвитку та процвітання Держави в якій вони проживають, або до якої вони себе відносять за культурними, мовними та етнічними ознаками) в кордонах, які були визнані світовою спільнотою з 1991 року. За більш ніж 20 років до окупації Криму та військового захвату московією частини Луганської та Донецької областей.

Країна рівних можливостей і рівної відповідальності

2. Кожен громадянин України повинен усвідомлювати своє унікальне історичне значення у справі Національного Становлення Української Держави, та віддавати всі сили, знання, уміння та досвід для досягнення поставлених цілей задля розвитку, процвітання та майбутнього нашої незалежної, сильної, єдиної, справедливої та заможної Держави - величної Української Нації. Її життя і безпека залежить зараз від нас і тільки від нас.

3. На засадах честі, справедливості та відповідальності Українці повинні працювати заради життя і безпеки майбутнього наступних поколінь. Кожен свідомий Українець повинен віддати всього себе загальній справі національного становлення нової України.

4. Громадянином України може бути кожна людина, яка приймає та виконує Конституцію та закони України, володіє українською мовою та яка склала заповіт на вірність народу України. Всі громадяни України мають рівні права, свободи та обов'язки незалежно від історичної національності, раси, віросповідання та мови.

  1. Якщо громадянин України отримує громадянство інших країн, він автоматично втрачає права займати вибірні та державні посади всіх рівнів, позбавляється права обирати і бути обраним представниками від народу України. Не може працювати на керівних, законодавчих, управлінських та інших посадах усіх рівнів державних підприємств, в СМІ, у військах України, у Службі Безпеки України, у поліції, прокуратурі чи бути суддею в Українській Державі.

  2. Якщо громадянин має інше громадянство то він повинен негайно сповістити про це відповідні органи, негайно звільнити займану посаду на термін 30 днів для прийняття рішення про відмову або відсторонення іншого громадянства. Якщо людина не відмовляється від нього, тоді вона подає заяву про своє рішення у відповідні органи з подальшими наслідками у своїх правах в Державі Україна. Якщо офіційно відмовляється від іншого громадянства, тоді надає необхідні довідки від країн в яких він/вона отримували громадянство.

  3. Повідомлення про наявність іншого громадянства не є злочином перед Державою та народом України. При виявленні такого факту без його участі, громадянин, негайно та автоматично позбавлений громадянства України, звільняється з усіх посад, втрачає всі привілеї і на нього накладається штраф у розмірі 1 000 000,00 грн., які він повинен сплатити в 30 денний термін або розрахуватись належним майном на користь Держави, після чого буде депортація до країни в якій він має громадянство з конфіскацію всього майна яке знаходиться в Україні на користь Держави.


5. Проведення безпрецедентної боротьби, застосування найсуворіших покарань проти крадіїв, злодіїв, корупціонерів, зрадників та тих хто своєю діяльністю шкодить інтересам суспільства, народу України, його правам і свободам, фізичному, моральному, духовному та матеріальному стану речей. Беззаперечне притягнення їх до кримінальної відповідальності, застосування найбільших термінів ув’язнення та повної конфіскації майна на користь Держави.

6. Захист священних прав та свобод кожного громадянина України, недоторканість житла та майна. Забезпечення суспільству можливості достойного існування в Державі. Ми об’єднаємось, ми зобов’язанні об’єднатися заради сильної України, заради тріумфу справедливості заради нашої перемоги. Становлення України починається вже сьогодні.


7. Кожен громадянин україни, який постійно проживає в Україні не меньше 5 років може бути обраним до складу народних депутатів усіх рівнів за місцем його постійного проживання вільним волевиявлення українців. Обраний представник народу може бути відкликаний у разі не порядності, не чесності, не компетентності та зради інтересів Держави і народу.

8. Всі посади по управлінню державою та іншими публічними закладами всіх рівнів: судді, військові, прокуратура, СБУ, поліція - повинні обіймати виключно громадяни України, які чесно, відповідально та фахово будуть виконувати свої обов'язки. Буде впроваджена особиста відповідальність кожного посадовця за прийняті рішення та їх наслідки незалежно від часу їх прийняття.


9. Народна виборність суддів. Честь, совість, правдивість та відповідальність є критерієм для роботи в судочинстві. Рішення про вирок передається суду присяжних.


10. Преса, телебачення, радіо повинні належати виключно громадянам України. Керівники, редактори та працівники цих установ повинні бути громадянами України. Забороняється інформаційна діяльність всіх засобів інформації, що веде до морального розпаду та духовного руйнування свідомості, духу та характеру Українсько нації, соціальної та політичної брехні, національної та мовної ворожнечі, неповаги та нерівності, а також літературних, культурних, телевізійних та інших течій і всіх заходів, що ведуть до цього.


11. Повернення в історичну часову точку відліку, коли в молодій Українській Державі після референдуму 1991 року, почався економічний грабунок матеріальних цінностей, підприємств, рухомого та нерухомого майна, землі та природних ресурсів під виглядом приватизації, сертифікатів, списання та рейдерства для встановлення історичної справедливості в інтересах усієї нації. Все що вкрадене і не працює на економіку країни, на розвиток національних інтересів буде повернуте українському народу, народу який живе і працює на користь Держави. Всі підприємства які своєю чесною працею, своїм виробництвом вносять неосяжний вклад в економіку країни, в добробут нації, будуть всебічно підтримані та захищенні.


12. Безоплатне повернення в державне управління зруйнованих, розграбованих, не працюючих та не добудованих підприємств чи земельних територій з подальшою передачею у використання трудовим колективам, малим та середнім підприємствам на умовах оренди чи у власність за мінімальною ціною. Керівники які знищили такі підприємства повинні відповісти перед народом України за свої злочинні дії, що призвели до знищення та руйнування таких підприємств. Повернення підприємств, що були незаконно захопленні у їх власників.


13. Негайне повернення в Державну власність енергогенеруючих підприємств, родовищ, корисних копалин, переданих чи вкрадених підприємств, які були незаконно чи не чесно приватизовані, по-зрадницькі збанкрутілі, розпродані чи списані для їх справедливого перерозподілу та використання в інтересах всього народу України та Держави. Формування цін на енергоносії в інтересах всіх людей України та національного виробника.

14. Створення розвинутого середнього класу та підприємців. Всебічна підтримка розвитку та захист народних ремесел, малого, середнього та великого бізнесу, землевласників, фермерів, агрофірм. Прибрати всі непотрібні, неправомірні, недолугі закони, постанови, рішення та інші перепони, що ускладнюють ведення підприємницької діяльності та виробництва. Масове створення нових виробничих районів для ведення бізнесу по всій території України. Будівництво нових підприємств, фабрик, заводів втілення нових грандіозних планів індустріалізації, нових творчих та інноваційних технологій, сонячної енергетики, генної інженерії та найкращих винаходів у різних областях. Експорт наших товарів до інших країн світу.


15. Україна повинна розвиватися, розбудовуватися, розквітати з грандіозними темпами та захмарними планами через власну промисловість, науку та відданість народу своїй Державі, своїй нації, своєму майбутньому.


16. Працюючим підприємствам дозволити пільгову приватизацію у власність орендованих територій, приміщень для виробництва та надання послуг. Рівність та справедливість у веденні бізнесу. Інвестиції в придбання підприємств, будівництво нових підприємств, придбання обладнання та матеріалів будуть всебічно підтримані Державою та захищені законами.


17. Оновлення національного виробництва та забезпечення Державним замовленням підприємств. Створення Державних програм розвитку машинобудування, авіабудування, космосу, біотехнологій, ІТ-технологій. Випуск власних автомобілів малого класу, мікроавтобусів, громадського транспорту, вантажних автомобілів, тракторів, важкої техніки та техніки спеціального призначення. Створення умов та стимулів для нарощування виробництва товарів на експорт, державна підтримка, заохочування, фінансова допомога.


18. Держава повинна першочергово та в повній мірі турбуватися про працевлаштування громадян України та створювати всі умови для праці. Кожен громадянин України зобов'язаний займатись трудовою, розумовою та інтелектуальною діяльністю. Вся праця повинна бути направлена на інтереси суспільства. Надання допомоги працівникам в навчанні новим професіям та перекваліфікації.

19. Підвищення авторитету трудових професій, збільшення заробітної плати працівникам та поліпшення умов праці. Участь робітників та службовців в управлінні та розподілу прибутку в державних та великих підприємствах. Прогресивне оподаткування доходів громадян та підприємств.


20. Проведення земельної інвентаризації та земельної реформи, яка буде відповідати інтересам та потребам народу України, інтересам нації. Повна підтримка фермерських та приватних сільських господарств. Пільгове фінансування, надання права приватним власникам продавати свої земельні паї іншим особам для ведення сільського господарства, фермерства (земельна реформа).


21. Заборона на використання землі для спекуляції та збагачення. Безоплатне повернення окремих земель, які були незаконно отримані чи вкрадені в Державну власність, а також повернення у разі неналежного використання чи невикористання їх нинішніми власниками чи орендаторами. Право Держави вилучати землю при необхідності її використання для суспільних Державних потреб.


22. Допомога в розвитку переробних сільськогосподарських підприємств, фабрик та малих організацій.

23. Створення сильної, професійної, сучасної, модернізованої Української армії, поліції та внутрішніх військ для беззастережного захисту честі та совісті, прав та свобод українського народу від будь яких посягань зовнішніх та внутрішніх ворогів. Збільшення оплати військовослужбовцям, оновлення соціального, матеріального та медичного забезпечення. Всебічна допомога інвалідам, сім'ям загиблих військовослужбовців.


24. Надання безвідсоткових кредитів на розвиток бізнесу, приватного сектору, житлового будівництва. Заборона та знищення не трудових та швидких доходів.

25. Зміна грабіжницьких тарифів на комунальні послуги: газ, водопостачання, опалення, електроенергія та інші. Природні ресурси України належать всім українцям. Забезпечення їх розподілу та використання в інтересах нації. Оплата тільки по факту використання (встановлення, перевірка, контроль лічильників за рахунок постачальників, ніяких додаткових оплат в разі не користування послугами та товаром. Тільки за рахунок збільшення кількості споживачів та надання якісних послуг проводити ремонтні та постачальні роботи).


26. Підтримка та захист екологічної безпеки України. Тотальна заборона несанкціонованої вирубки дерев, лісів, викидів рідких відходів у землю та водні басейни, заборона викиду сміття в невстановлених місцях. Прийняття законів та створення умов по роздільному сортуванню сміття та його утилізацію. Будівництво сміття-переробних заводів. Відповідальність кожного підприємства, кожного громадянина за утилізацію сміття та дотримання екологічної безпеки в країні.


27. Кожне місто, кожне селище має бути розвинуте в культурному, соціальному, комунальному напрямку. Чистота і порядок, краса й зручність, надійність і функціональність повинні бути першочерговим завданням для місцевої влади. Дороги, мости, тротуари, внутрішньо домові дороги, ігрові і спортивні майданчики, будинки, під’їзди, підвали, водопостачання, опалення, всі комунікації потребують негайного ремонту, обслуговування та вирішення всіх питань для пристойного проживання громадян України.

28. Недоторканість житла. Зміна закону про «податки на розкіш» для громадян, закону про податки на величину земельної ділянки у власності, яка використовується не під сільськогосподарські цілі.


29. Всебічний розвиток та перебудова системи освіти та науки. Все для дітей та юнацтва. Повна підтримка освітніх та наукових закладів. Підвищення престижу та авторитету науковців, вчителів, вихователів, значне збільшення заробітної плати. Нове будівництво, реконструкція, ремонт освітніх та наукових закладів. Забезпечення всім необхідним навчальні заклади, університети школи та дитячі дошкільні заклади. Виховання дітей та молоді - основне завдання сучасної, вільної, демократичної, сильної країни. Від наших дітей залежить майбутній розвиток і життя багатомільйонної Держави, її авторитет, її характер, її сила, мужність та віра. Від освіченого, мудрого, культурного, гордого, мужнього та працьовитого народу залежить життя всієї нації. Якщо ми виховуватемимо передову молодь, тоді нам не потрібні тисячі прокурорів, суддів та поліцейських. Простіше виховати відповідальних та порядних дітей, ніж перевиховувати дорослого злодія.

30. Забезпечення кожного талановитого, здібного та старанного українця можливістю отримати безкоштовну вищу освіту для подальшого управління Державою, підприємствами, наукою.


31. Реформування системи охорони здоров’я. Оздоровлення Українського народу - приорітетне завдання Держави. Створення національної страхової медицини. Забезпечення медичних закладів всім необхідним, значне підвищення оплати праці медичних працівників. Втілення в життя передових, сучасних методів лікування, генної інженерії. Всі медичні заклади мають бути світлі, чисті, із сучасним обладнанням. Захист материнства та дитинства.


32. Забезпечення умов для фізичного розвитку нації, створення та підтримка секцій та клубів для занять спортом.

33. Державна програма фундаментального будівництва, реконструкції та ремонту закладів освіти, здоров'я, культури та спорту. Ремонт та реконструкція історичних, культурних та інших будівель для їх збереження та використання в інтересах народу України та всесвітньої історії.


34. Розробка та створення справедливого, чесного та прозорого пенсійного забезпечення. Градація пенсійних виплат від трудового стажу та виконуваних робіт. Відміна спеціальних пенсій та привілеїв.

Для впровадження наших цілей в життя потрібно наступне:

  1. Створення, в перехідний період, сильної центральної влади в державі;

  2. авторитет верховної ради має базуватися на професіоналізмі, честі, порядності і патріотизмі її членів, а також на порядності всіх виборчих органів по всій території України;

  3. призначення професійних керівників для втілення прийнятих законів;

  4. нещадна боротьба зі зрадою, корупцією, казнокрадством;

  5. немає сумнівів, що коли народ згуртується і об’єднається під керівництвом однієї політичної партії, вони зуміють провести чесні парламентські та президентські вибори.


Програма є засобом для переходу від занепаду Української Держави до її національного становлення, всебічного розвитку та процвітання на благо нашої великої нації. Деякі положення програми можуть бути змінені у зв'язку з їх попереднім виконанням чи втратою актуальності.


Все для України - Україна для всіх!